Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2017-12-29 09:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1985/17 II K 259/17 Śr zab 4/2017 2 Ds 240/16 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2017-12-29 09:30:00 II Wydział Karny II K 693/17 II __________________________________
2018-01-03 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 430/17 V __________________________________
2018-01-03 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 736/17 V __________________________________
2018-01-03 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 692/17 IV __________________________________
2018-01-03 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 404/17 IV __________________________________
2018-01-03 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 739/17 V __________________________________
2018-01-03 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 297/17 IV __________________________________
2018-01-03 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 706/17 V __________________________________
2018-01-03 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 381/17 IV __________________________________
2018-01-03 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 364/17 V __________________________________
2018-01-03 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 380/17 IV __________________________________
2018-01-03 11:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 591/17 V __________________________________
2018-01-03 12:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 638/17 IV __________________________________
2018-01-03 12:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 441/17 V __________________________________
2018-01-03 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 362/17 V __________________________________
2018-01-04 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 83/17 XII __________________________________
2018-01-04 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 589/17 VIII __________________________________
2018-01-04 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1037/17 -- __________________________________
2018-01-04 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 814/17 -- __________________________________
2018-01-04 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 677/17 IV __________________________________
2018-01-04 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 712/17 IV __________________________________
2018-01-04 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 675/17 IV __________________________________
2018-01-04 10:00:00 V Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych V GUp 5/14 VIII __________________________________
2018-01-04 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 969/16 XII __________________________________
2018-01-04 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 307/17 IV __________________________________
2018-01-04 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 392/17 IV __________________________________
2018-01-04 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 615/17 -- __________________________________
2018-01-04 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 321/17 IV __________________________________
2018-01-04 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 64/17 IV __________________________________
2018-01-04 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 527/17 IV __________________________________
2018-01-04 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 850/17 XII __________________________________
2018-01-04 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 929/16 VIII __________________________________
2018-01-04 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 198/17 VIII __________________________________
2018-01-04 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 95/17 IV __________________________________
2018-01-04 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 684/17 IV __________________________________
2018-01-04 11:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 315/17 IV __________________________________
2018-01-04 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 609/17 XII __________________________________
2018-01-04 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 988/17 -- __________________________________
2018-01-04 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 24/17 VIII __________________________________
2018-01-04 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 658/17 IV __________________________________
2018-01-04 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 899/17 XII __________________________________
2018-01-04 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 633/17 -- __________________________________
2018-01-04 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 939/16 VIII __________________________________
2018-01-04 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 898/17 XII __________________________________
2018-01-04 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 951/17 -- __________________________________
2018-01-04 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 931/17 XII __________________________________
2018-01-04 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 131/17 VIII __________________________________
2018-01-04 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1014/17 -- __________________________________
2018-01-04 14:15:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 132/17 VIII __________________________________
2018-01-04 14:30:00 I Wydział Cywilny I Co 1455/17 XII __________________________________
2018-01-04 15:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 322/17 VIII __________________________________
2018-01-05 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 153/17 X __________________________________
2018-01-05 09:00:00 II Wydział Karny II K 636/17 -- __________________________________
2018-01-05 09:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1192/17 -- __________________________________
2018-01-05 09:00:00 II Wydział Karny II K 831/17 II __________________________________
2018-01-05 09:30:00 I Wydział Cywilny I Co 1611/17 -- __________________________________
2018-01-05 09:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 1485/16 -- __________________________________
2018-01-05 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 227/17 IV __________________________________
2018-01-05 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 584/17 -- __________________________________
2018-01-05 10:30:00 II Wydział Karny II K 794/17 II __________________________________
2018-01-05 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 990/17 X __________________________________
2018-01-05 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 877/16 X __________________________________
2018-01-05 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 933/17 X __________________________________
2018-01-05 12:00:00 II Wydział Karny II K 358/12 -- __________________________________
2018-01-05 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 592/17 X __________________________________
2018-01-05 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 316/17 X __________________________________
2018-01-05 13:30:00 II Wydział Karny II K 812/17 II __________________________________
2018-01-05 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 263/17 X __________________________________