Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).

Wyszukiwarka

  

 

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2017-08-25 09:00:00 II Wydział Karny II K 246/14 III __________________________________
2017-08-25 09:00:00 II Wydział Karny II K 118/17 II __________________________________
2017-08-25 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 236/17 VIII __________________________________
2017-08-25 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 247/17 VIII __________________________________
2017-08-25 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 365/16 IV __________________________________
2017-08-25 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 470/17 VIII __________________________________
2017-08-25 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 131/16 IV __________________________________
2017-08-25 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 499/17 VIII __________________________________
2017-08-25 11:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 1197/17 II K 260/17 Śr zab 2/2017 PR 1 Ds. 65/17 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2017-08-25 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 517/16 VIII __________________________________
2017-08-25 12:30:00 II Wydział Karny II K 349/17 II __________________________________
2017-08-25 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 390/17 VIII __________________________________
2017-08-25 13:00:00 II Wydział Karny II K 267/15 III __________________________________
2017-08-25 13:00:00 II Wydział Karny II K 1099/16 II __________________________________
2017-08-25 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 440/17 VIII __________________________________
2017-08-25 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 359/17 VIII __________________________________
2017-08-28 08:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 9/17 -- __________________________________
2017-08-28 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 308/16 VII __________________________________
2017-08-28 09:00:00 II Wydział Karny II K 1011/16 III __________________________________
2017-08-28 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 113/17 VII __________________________________
2017-08-28 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 99/17 VII __________________________________
2017-08-28 12:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 145/17 VII __________________________________
2017-08-28 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Po-Uo 39/17 VII __________________________________
2017-08-29 08:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 11/17 VIII __________________________________
2017-08-29 09:00:00 II Wydział Karny II W 288/17 -- __________________________________
2017-08-29 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 734/16 VIII __________________________________
2017-08-29 09:00:00 II Wydział Karny II K 3/15 II __________________________________
2017-08-29 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 994/16 VIII __________________________________
2017-08-29 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 222/17 -- __________________________________
2017-08-29 11:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 822/16 VIII __________________________________
2017-08-29 11:30:00 II Wydział Karny II K 21/16 II __________________________________
2017-08-29 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 97/17 VIII __________________________________
2017-08-29 12:00:00 II Wydział Karny II W 202/17 -- __________________________________
2017-08-29 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 905/16 VIII __________________________________
2017-08-29 13:45:00 V Wydział Gospodarczy V GC 79/17 VIII __________________________________
2017-08-29 14:00:00 II Wydział Karny II W 923/16 -- __________________________________
2017-08-30 09:00:00 II Wydział Karny II K 655/16 II __________________________________
2017-08-30 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 77/17 VII __________________________________
2017-08-30 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 96/17 -- __________________________________
2017-08-30 09:00:00 II Wydział Karny II W 170/17 -- __________________________________
2017-08-30 09:30:00 II Wydział Karny II W 36/17 -- __________________________________
2017-08-30 09:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 657/17 II K 821/09 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2017-08-30 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 420/16 -- __________________________________
2017-08-30 10:00:00 II Wydział Karny II K 269/17 -- __________________________________
2017-08-30 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 152/17 IV __________________________________
2017-08-30 10:30:00 II Wydział Karny II K 343/17 -- __________________________________
2017-08-30 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 84/17 IV __________________________________
2017-08-30 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 16/17 VII __________________________________
2017-08-30 11:00:00 II Wydział Karny II K 2/17 II __________________________________
2017-08-30 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 35/17 -- __________________________________
2017-08-30 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 172/17 IV __________________________________
2017-08-30 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 333/16 IV __________________________________
2017-08-30 11:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 319/16 VII __________________________________
2017-08-30 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 280/15 VII __________________________________
2017-08-30 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 250/15 VII __________________________________
2017-08-30 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 520/14 VII __________________________________
2017-08-30 12:00:00 II Wydział Karny II K 919/16 II __________________________________
2017-08-30 12:00:00 II Wydział Karny II K 304/17 -- __________________________________
2017-08-30 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 327/17 -- __________________________________
2017-08-30 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 541/15 IV __________________________________
2017-08-30 12:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 467/17 -- __________________________________
2017-08-30 13:00:00 I Wydział Cywilny I Cps 36/17 -- __________________________________
2017-08-30 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 457/13 VII __________________________________
2017-08-30 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 242/17 -- __________________________________
2017-08-30 14:00:00 I Wydział Cywilny I Co 547/17 -- __________________________________
2017-08-31 08:15:00 V Wydział Gospodarczy V GC 705/16 VIII __________________________________
2017-08-31 08:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 635/16 VIII __________________________________
2017-08-31 09:00:00 II Wydział Karny II K 940/16 II __________________________________
2017-08-31 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 337/17 VIII __________________________________
2017-08-31 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nmo 135/17 IV __________________________________
2017-08-31 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 411/16 IV __________________________________
2017-08-31 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 474/16 VIII __________________________________
2017-08-31 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 576/17 -- __________________________________
2017-08-31 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 185/17 IV __________________________________
2017-08-31 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 37/17 VIII __________________________________
2017-08-31 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 186/17 IV __________________________________
2017-08-31 11:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 442/16 IV __________________________________
2017-08-31 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 913/16 VIII __________________________________
2017-08-31 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 137/17 VIII __________________________________
2017-08-31 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 360/17 IV __________________________________
2017-08-31 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 428/16 VIII __________________________________
2017-08-31 13:45:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 54/17 VIII __________________________________
2017-08-31 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 53/17 VIII __________________________________
2017-08-31 14:15:00 V Wydział Gospodarczy V GCo 51/17 VIII __________________________________
2017-09-01 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 339/17 VIII __________________________________
2017-09-01 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 349/17 VIII __________________________________
2017-09-01 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 399/17 VIII __________________________________
2017-09-01 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 469/17 VIII __________________________________
2017-09-01 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 876/16 VIII __________________________________
2017-09-01 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 490/17 VIII __________________________________
2017-09-01 14:20:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 10/17 VIII __________________________________