Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2018-04-10 08:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 1048/15 XII __________________________________
2018-04-10 09:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 179/18 OZ-12/18 III SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-10 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 263/17 V __________________________________
2018-04-10 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 800/17 VIII __________________________________
2018-04-10 09:00:00 II Wydział Karny II K 847/17 II __________________________________
2018-04-10 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 950/17 XII __________________________________
2018-04-10 09:00:00 I Wydział Cywilny I Co 1558/17 X __________________________________
2018-04-10 09:00:00 II Wydział Karny II W 105/18 -- __________________________________
2018-04-10 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 57/18 IV __________________________________
2018-04-10 09:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 41/17 IV __________________________________
2018-04-10 09:30:00 I Wydział Cywilny I Co 1636/17 X __________________________________
2018-04-10 09:30:00 II Wydział Karny II W 23/18 -- __________________________________
2018-04-10 09:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 333/17 V __________________________________
2018-04-10 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 11/18 IV __________________________________
2018-04-10 10:00:00 II Wydział Karny II K 43/18 III __________________________________
2018-04-10 10:00:00 II Wydział Karny II K 361/17 VI __________________________________
2018-04-10 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 969/16 XII __________________________________
2018-04-10 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 881/16 VIII __________________________________
2018-04-10 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 37/18 IV __________________________________
2018-04-10 10:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 552/17 X __________________________________
2018-04-10 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 96/16 IV __________________________________
2018-04-10 10:30:00 V Wydział Gospodarczy V GCps 6/18 VIII __________________________________
2018-04-10 10:30:00 II Wydział Karny II W 932/17 -- __________________________________
2018-04-10 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 352/17 IV __________________________________
2018-04-10 11:00:00 II Wydział Karny II K 850/17 II __________________________________
2018-04-10 11:00:00 I Wydział Cywilny I C 609/17 XII __________________________________
2018-04-10 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 587/17 VIII __________________________________
2018-04-10 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 439/17 IV __________________________________
2018-04-10 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1057/17 X __________________________________
2018-04-10 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 438/17 IV __________________________________
2018-04-10 11:20:00 II Wydział Karny II W 189/18 -- __________________________________
2018-04-10 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 208/17 XII __________________________________
2018-04-10 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 592/17 VIII __________________________________
2018-04-10 12:15:00 II Wydział Karny II W 110/18 -- __________________________________
2018-04-10 12:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 1099/17 X __________________________________
2018-04-10 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 608/17 XII __________________________________
2018-04-10 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 1/16 VIII __________________________________
2018-04-10 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1118/17 X __________________________________
2018-04-10 13:20:00 I Wydział Cywilny I Ns 1119/17 X __________________________________
2018-04-10 13:30:00 I Wydział Cywilny I C 9/18 XII __________________________________
2018-04-10 13:30:00 II Wydział Karny II K 884/17 II __________________________________
2018-04-10 13:50:00 I Wydział Cywilny I C 676/17 X __________________________________
2018-04-10 14:00:00 II Wydział Karny II K 218/17 III __________________________________
2018-04-10 14:15:00 I Wydział Cywilny I C 8/18 XII __________________________________
2018-04-10 14:20:00 I Wydział Cywilny I C 687/17 X __________________________________
2018-04-10 14:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 313/15 -- __________________________________
2018-04-10 14:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 802/17 VIII __________________________________
2018-04-10 15:00:00 II Wydział Karny II K 811/17 -- __________________________________
2018-04-11 08:40:00 I Wydział Cywilny I Ns 48/18 -- __________________________________
2018-04-11 08:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 62/18 X __________________________________
2018-04-11 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 89/17 VII __________________________________
2018-04-11 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 97/17 VII __________________________________
2018-04-11 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 913/16 X __________________________________
2018-04-11 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1087/15 -- __________________________________
2018-04-11 09:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 343/18 II K 698/17 2 Ds 654/17 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 671/17 V __________________________________
2018-04-11 09:00:00 II Wydział Karny II K 937/17 II __________________________________
2018-04-11 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 954/17 VIII __________________________________
2018-04-11 09:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 314/18 II K 1261/13 1 Ds 903/13 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 09:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 350/18 II K 893/15 Kdł. 487/2016/K RKS 286/2015/312000/BK XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 09:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 164/16 IV __________________________________
2018-04-11 09:30:00 II Wydział Karny II K 194/17 II __________________________________
2018-04-11 09:45:00 I Wydział Cywilny I C 968/16 X __________________________________
2018-04-11 09:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 351/18 IIK 150/16 Kdł. 549/2016/K XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 10:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 377/18 II K 1094/12 Kdł. 784/2016/K 3 Ds 117/11 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 10:00:00 II Wydział Karny II K 1097/16 VI __________________________________
2018-04-11 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 551/16 VIII __________________________________
2018-04-11 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 265/17 V __________________________________
2018-04-11 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 458/17 V __________________________________
2018-04-11 10:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 383/18 II K 1091/14 Kdł. 559/2016/K 2 Ds 1004/14 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 10:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 443/18 II K 853/16 Kdł. 283/2017/K 2 Ds 843/16 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 163/16 IV __________________________________
2018-04-11 10:30:00 I Wydział Cywilny I C 134/17 -- __________________________________
2018-04-11 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 493/17 V __________________________________
2018-04-11 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 308/17 V __________________________________
2018-04-11 10:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 859/17 X __________________________________
2018-04-11 10:45:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 463/18 II K 842/16 2 Ds 691/16 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 11:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 553/18 II K 451/15 Kdł. 218/2016/K 2 Ds 452/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 435/17 VII __________________________________
2018-04-11 11:10:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 95/15 IV __________________________________
2018-04-11 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 880/17 X __________________________________
2018-04-11 11:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 3/16 IV __________________________________
2018-04-11 12:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 390/18 II W 370/16 Kdł. 641/2016/W RSOW 712/16 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 12:00:00 V Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych V GUp 5/16 VIII __________________________________
2018-04-11 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 658/17 -- __________________________________
2018-04-11 12:10:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 397/18 II W 217/17 Kdł. 344/2017/W RSOW 2094/16 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 12:20:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 417/18 II W 518/15 RSOW 427/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 12:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 476/18 II W 434/17 Kdł. 536/2017/W RSOW-2157/16 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 301/16 VII __________________________________
2018-04-11 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 74/17 VIII __________________________________
2018-04-11 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 487/17 X __________________________________
2018-04-11 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 390/17 IV __________________________________
2018-04-11 12:40:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 477/18 II W 468/17 Kdł. 596/2017/W RSOW 522/17 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 12:50:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 554/18 II W 445/16 Kdł. 517/2016/W RSOW-1813/15 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 12:50:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 263/18 II K 349/16 kdł. 666/2016/K 2 Ds 40/16 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 13:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 556/18 II W 698/16 Kdł. 831/2016/W RSOW 1168/16 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 13:00:00 II Wydział Karny II K 577/17 VI __________________________________
2018-04-11 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 793/17 -- __________________________________
2018-04-11 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1117/17 X __________________________________
2018-04-11 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 1078/17 X __________________________________
2018-04-11 13:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 1127/17 -- __________________________________
2018-04-11 13:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 591/17 VIII __________________________________
2018-04-11 13:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 210/17 IV __________________________________
2018-04-11 13:30:00 II Wydział Karny II K 453/17 II __________________________________
2018-04-11 13:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 277/17 VII __________________________________
2018-04-11 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 421/17 VII __________________________________
2018-04-11 14:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 211/16 IV __________________________________
2018-04-11 14:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 279/18 DB 3789451 VI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-11 14:15:00 I Wydział Cywilny I Co 68/18 -- __________________________________
2018-04-11 14:30:00 I Wydział Cywilny I C 604/17 X __________________________________
2018-04-11 15:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 894/17 X __________________________________
2018-04-12 08:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 234/17 VIII __________________________________
2018-04-12 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 625/15 -- __________________________________
2018-04-12 09:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 560/18 DB 3792012 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-12 09:00:00 II Wydział Karny II W 552/17 -- __________________________________
2018-04-12 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 532/17 VIII __________________________________
2018-04-12 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 1/18 XII __________________________________
2018-04-12 09:00:00 II Wydział Karny II K 1081/17 III __________________________________
2018-04-12 09:00:00 II Wydział Karny II K 13/18 II __________________________________
2018-04-12 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 688/17 X __________________________________
2018-04-12 09:15:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 214/18 DB 3789448 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-12 09:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 213/18 DB 3789449 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-12 09:30:00 I Wydział Cywilny I C 703/17 X __________________________________
2018-04-12 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 40/18 IV __________________________________
2018-04-12 09:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 186/18 XII __________________________________
2018-04-12 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 39/18 IV __________________________________
2018-04-12 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 508/15 XII __________________________________
2018-04-12 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 13/17 VIII __________________________________
2018-04-12 10:00:00 II Wydział Karny II W 506/17 -- __________________________________
2018-04-12 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 92/18 IV __________________________________
2018-04-12 10:15:00 I Wydział Cywilny I C 727/17 X __________________________________
2018-04-12 10:20:00 I Wydział Cywilny I Ns 193/18 XII __________________________________
2018-04-12 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 321/17 IV __________________________________
2018-04-12 10:30:00 II Wydział Karny II W 857/17 -- __________________________________
2018-04-12 10:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 807/17 X __________________________________
2018-04-12 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 848/17 VIII __________________________________
2018-04-12 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 620/17 XII __________________________________
2018-04-12 11:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 566/17 X __________________________________
2018-04-12 11:00:00 II Wydział Karny II W 312/17 -- __________________________________
2018-04-12 11:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 4/18 XI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-12 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 473/17 IV __________________________________
2018-04-12 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 543/17 X __________________________________
2018-04-12 11:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 538/17 IV __________________________________
2018-04-12 12:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 919/17 XII __________________________________
2018-04-12 12:00:00 II Wydział Karny II W 1048/17 -- __________________________________
2018-04-12 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 916/17 VIII __________________________________
2018-04-12 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 132/18 V __________________________________
2018-04-12 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 118/18 IV __________________________________
2018-04-12 12:30:00 II Wydział Karny II K 581/17 III __________________________________
2018-04-12 12:45:00 I Wydział Cywilny I C 576/17 XII __________________________________
2018-04-12 13:00:00 II Wydział Karny II W 789/17 -- __________________________________
2018-04-12 13:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 1020/17 X __________________________________
2018-04-12 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 977/17 VIII __________________________________
2018-04-12 13:30:00 II Wydział Karny II K 16/18 II __________________________________
2018-04-12 13:30:00 II Wydział Karny II K 733/17 III __________________________________
2018-04-12 14:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 781/17 X __________________________________
2018-04-12 14:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 896/17 VIII __________________________________
2018-04-12 14:00:00 I Wydział Cywilny I C 583/16 XII __________________________________
2018-04-12 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 463/17 IV __________________________________
2018-04-12 14:30:00 II Wydział Karny II W 186/18 -- __________________________________
2018-04-12 14:30:00 II Wydział Karny II K 66/18 II __________________________________
2018-04-13 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 3/18 VII __________________________________
2018-04-13 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 737/16 VIII __________________________________
2018-04-13 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 768/17 X __________________________________
2018-04-13 09:00:00 II Wydział Karny II K 499/17 II __________________________________
2018-04-13 10:00:00 II Wydział Karny II W 807/17 -- __________________________________
2018-04-13 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 79/17 IV __________________________________
2018-04-13 10:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 930/17 VIII __________________________________
2018-04-13 10:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 281/17 VII __________________________________
2018-04-13 11:00:00 II Wydział Karny II W 877/17 -- __________________________________
2018-04-13 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 420/17 VII __________________________________
2018-04-13 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 333/17 VII __________________________________
2018-04-13 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 430/16 VIII __________________________________
2018-04-13 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 430/17 VII __________________________________
2018-04-13 11:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 43/18 X __________________________________
2018-04-13 12:00:00 II Wydział Karny II W 57/18 -- __________________________________
2018-04-13 12:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 17/18 VII __________________________________
2018-04-13 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 984/17 VIII __________________________________
2018-04-13 12:00:00 I Wydział Cywilny I C 409/17 X __________________________________
2018-04-13 12:30:00 I Wydział Cywilny I C 687/16 X __________________________________
2018-04-13 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 47/18 VII __________________________________
2018-04-13 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 84/18 VII __________________________________
2018-04-13 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 970/17 VIII __________________________________
2018-04-13 13:00:00 II Wydział Karny II W 1024/17 -- __________________________________
2018-04-13 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 208/17 VII __________________________________
2018-04-13 13:30:00 II Wydział Karny II W 509/17 -- __________________________________
2018-04-13 14:30:00 I Wydział Cywilny I Ns 634/17 X __________________________________
2018-04-13 14:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 130/18 X __________________________________
2018-04-13 15:00:00 I Wydział Cywilny I C 229/17 X __________________________________
2018-04-14 14:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 137/18 -- __________________________________
2018-04-16 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 66/18 V __________________________________
2018-04-16 09:00:00 II Wydział Karny II K 1044/17 VI __________________________________
2018-04-16 09:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 67/18 V __________________________________
2018-04-16 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 99/18 IV __________________________________
2018-04-16 10:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 332/17 X __________________________________
2018-04-16 10:00:00 II Wydział Karny II K 358/12 II __________________________________
2018-04-16 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 43/18 IV __________________________________
2018-04-16 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 767/17 V __________________________________
2018-04-16 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 70/17 IV __________________________________
2018-04-16 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 38/18 IV __________________________________
2018-04-16 11:00:00 II Wydział Karny II K 1074/17 VI __________________________________
2018-04-16 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 52/18 IV __________________________________
2018-04-16 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 69/18 V __________________________________
2018-04-16 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 314/17 IV __________________________________
2018-04-16 11:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 426/17 IV __________________________________
2018-04-16 12:00:00 II Wydział Karny II K 978/17 III __________________________________
2018-04-16 12:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 153/18 IV __________________________________
2018-04-16 12:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 373/17 V __________________________________
2018-04-16 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Opm 15/15 IV __________________________________
2018-04-16 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 13/18 IV __________________________________
2018-04-16 12:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 70/17 V __________________________________
2018-04-16 13:00:00 II Wydział Karny II K 917/17 II __________________________________
2018-04-16 13:15:00 II Wydział Karny II K 9/18 VI __________________________________
2018-04-16 14:00:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 551/18 VI SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-17 08:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 227/17 VII __________________________________
2018-04-17 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 876/17 XII __________________________________
2018-04-17 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 343/17 VII __________________________________
2018-04-17 09:00:00 I Wydział Cywilny I Ns 918/17 XII __________________________________
2018-04-17 09:00:00 I Wydział Cywilny I C 602/15 X __________________________________
2018-04-17 09:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 35/17 VIII __________________________________
2018-04-17 09:00:00 II Wydział Karny II W 916/17 -- __________________________________
2018-04-17 09:00:00 II Wydział Karny II K 172/18 -- __________________________________
2018-04-17 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 14/18 IV __________________________________
2018-04-17 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 68/18 V __________________________________
2018-04-17 09:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 32/17 IV __________________________________
2018-04-17 09:30:00 II Wydział Karny II K 455/17 -- __________________________________
2018-04-17 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 562/17 V __________________________________
2018-04-17 09:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 28/18 VIII __________________________________
2018-04-17 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 43/18 IV __________________________________
2018-04-17 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 54/18 IV __________________________________
2018-04-17 10:00:00 I Wydział Cywilny I C 322/17 XII __________________________________
2018-04-17 10:00:00 II Wydział Karny II K 916/17 III __________________________________
2018-04-17 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 56/18 IV __________________________________
2018-04-17 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 121/18 V __________________________________
2018-04-17 10:15:00 V Wydział Gospodarczy V GC 29/18 VIII __________________________________
2018-04-17 10:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 478/17 X __________________________________
2018-04-17 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 57/18 IV __________________________________
2018-04-17 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 55/18 IV __________________________________
2018-04-17 10:30:00 II Wydział Karny II K 815/17 -- __________________________________
2018-04-17 10:45:00 I Wydział Cywilny I C 427/15 X __________________________________
2018-04-17 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 229/17 VII __________________________________
2018-04-17 11:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 918/17 VIII __________________________________
2018-04-17 11:00:00 II Wydział Karny II K 974/17 -- __________________________________
2018-04-17 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 54/18 V __________________________________
2018-04-17 11:30:00 Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Ko 466/18 -- SPRAWA WYKONAWCZA
2018-04-17 11:30:00 I Wydział Cywilny I C 53/17 X __________________________________
2018-04-17 11:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 20/18 VII __________________________________
2018-04-17 12:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 973/17 VIII __________________________________
2018-04-17 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 193/17 V __________________________________
2018-04-17 12:10:00 I Wydział Cywilny I C 121/17 X __________________________________
2018-04-17 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 314/17 IV __________________________________
2018-04-17 12:30:00 V Wydział Gospodarczy V GC 994/17 VIII __________________________________
2018-04-17 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV P 1/18 VII __________________________________
2018-04-17 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 6/18 IV __________________________________
2018-04-17 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 3/18 IV __________________________________
2018-04-17 12:40:00 I Wydział Cywilny I C 552/17 X __________________________________
2018-04-17 13:00:00 I Wydział Cywilny I C 591/17 XII __________________________________
2018-04-17 13:00:00 II Wydział Karny II K 541/17 -- __________________________________
2018-04-17 13:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 160/17 VII __________________________________
2018-04-17 13:00:00 II Wydział Karny II K 1072/17 III __________________________________
2018-04-17 13:00:00 V Wydział Gospodarczy V GC 995/17 VIII __________________________________
2018-04-17 13:40:00 I Wydział Cywilny I Ns 98/18 X __________________________________
2018-04-17 13:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 59/18 XII __________________________________
2018-04-17 13:45:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV U 191/17 VII __________________________________
2018-04-17 14:00:00 II Wydział Karny II K 747/15 -- __________________________________
2018-04-17 14:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 152/16 X __________________________________
2018-04-17 14:15:00 I Wydział Cywilny I Ns 84/18 XII __________________________________
2018-04-17 14:45:00 I Wydział Cywilny I Cps 2/18 XII __________________________________
2018-04-17 14:45:00 I Wydział Cywilny I Ns 188/18 XII __________________________________